Camera vật thể Aver

Được thành lập vào tháng 1 năm 2008, AVer là nhà phát triển và nhà sản xuất hàng đầu về công nghệ giáo dục và các giải pháp cộng tác trực quan. Aver chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ cho giáo dục và hội nghị truyền hình trực tuyến. AVer đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như Giải thưởng Thiết kế iF và Giải thưởng Red Dot từ Đức, Giải thưởng Sáng tạo CES của Mỹ, Giải thưởng Worlddidac từ Thụy Sĩ, Giải thưởng Xuất sắc Đài Loan và Giải thưởng Thiết kế Tốt từ Nhật Bản.