Giải pháp âm thanh

Âm thanh hội thảo

Âm thanh hội thảo

Hệ thống âm thanh phòng họp, giải pháp hệ thống
Giải pháp âm thanh phòng học

Giải pháp âm thanh phòng học

Giải pháp âm thanh phòng học
Giải pháp âm thanh đa vùng cho các khu chưng cư, tòa nhà (P2)

Giải pháp âm thanh đa vùng cho các khu chưng cư, tòa nhà (P2)

Giải pháp âm thanh đa vùng cho các khu chưng cư, tòa nhà                   ...
Giải pháp âm thanh đa vùng cho các khu chưng cư, tòa nhà (P1)

Giải pháp âm thanh đa vùng cho các khu chưng cư, tòa nhà (P1)

Hệ thống âm thanh công cộng (PA) là hệ thống âm thanh được sử dụng trong các văn phòng, khách sạn, ...