google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Giải pháp phòng học thông minh

Giới thiệu giải pháp học trực tuyến tương tác đa phương tiện

Giới thiệu giải pháp học trực tuyến tương tác đa phương tiện

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, ...
Giải pháp phòng học trực tuyến tương tác đa phương tiện SIIM.EDU

Giải pháp phòng học trực tuyến tương tác đa phương tiện SIIM.EDU

Qua khảo sát thực tế, hiểu được những hạn chế về giải pháp và cả những khó khăn phần mềm đang ...
Thiết bị cho phòng học thông minh

Thiết bị cho phòng học thông minh

Là giải pháp kết hợp các thiết bị lại với nhau. Giúp cho việc giảng dậy của giáo viên cũng như ...
Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P1)

Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P1)

Ứng dụng CNTT vào giảng dạy đặc biệt là giảng dạy ngoại ngữ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu ...
Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P2)

Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P2)

Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh, sự lựa chọn số 1 cho ngành giáo dục Việt Nam ...