google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Giải pháp phòng học thông minh

Thiết bị cho phòng học thông minh

Thiết bị cho phòng học thông minh

Là giải pháp kết hợp các thiết bị lại với nhau. Giúp cho việc giảng dậy của giáo viên cũng như ...
Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P1)

Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P1)

Ứng dụng CNTT vào giảng dạy đặc biệt là giảng dạy ngoại ngữ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu ...
Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P2)

Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh (P2)

Giải pháp phòng học ngoại ngữ tương tác thông minh, sự lựa chọn số 1 cho ngành giáo dục Việt Nam ...