google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Linh kiện máy chiếu

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-D2500X chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-D2500X chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…​​ DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 tháng. DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu Phân Phối BÓNG ĐÈN ...
Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-D2710X chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-D2710X chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…​​ DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 tháng. DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu Phân Phối BÓNG ĐÈN ...
Bóng Đèn Máy chiếu Toshiba TLPL6 chính hãng

Bóng Đèn Máy chiếu Toshiba TLPL6 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…​ Tên thương hiệu: Toshiba Công suất bóng đèn : 150 Watts Cường độ sáng : 2000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng : UHP Điện ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Toshiba TLPL7 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Toshiba TLPL7 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Toshiba Công suất bóng đèn : 200 Watts Cường độ sáng : 3000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn máy chiếu Hitachi GLH-128 chính hãng

Bóng Đèn máy chiếu Hitachi GLH-128 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Hitachi Công suất bóng đèn : 200 Watts Cường độ sáng : 2500 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn máy chiếu Hitachi GLH-96 chính hãng

Bóng Đèn máy chiếu Hitachi GLH-96 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Hitachi Công suất bóng đèn : 230 Watts Cường độ sáng : 3300 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn máy chiếu Hitachi GLH-53 chính hãng

Bóng Đèn máy chiếu Hitachi GLH-53 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Vivitek Công suất bóng đèn : 230 Watts Cường độ sáng : 3300 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 7000 giờ Loại bóng ...
Bóng đèn máy chiếu Vivitek D751ST chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D751ST chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Vivitek Công suất bóng đèn : 230 Watts Cường độ sáng : 3300 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 7000 giờ Loại bóng ...
Bóng đèn máy chiếu Vivitek D859 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D859 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…​   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 tháng. DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu Phân Phối BÓNG ĐÈN ...
Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW814 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW814 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Vivitek Công suất bóng đèn : 240 Watts Cường độ sáng : 3800 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 7000 giờ Loại bóng ...
Bóng đèn máy chiếu Vivitek D55FA chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D55FA chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Vivitek Công suất bóng đèn : 190 Watts Cường độ sáng : 3300 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng ...
Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW868 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW868 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Vivitek Công suất bóng đèn : 200 Watts Cường độ sáng : 2000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại ...