google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Linh kiện máy chiếu

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1186 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1186 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Vivitek Công suất bóng đèn : 195 Watts Cường độ sáng : 2000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 5000 giờ Loại ...
Bóng Đèn Máy chiếu Acer P7200i chính hãng

Bóng Đèn Máy chiếu Acer P7200i chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Acer Công suất bóng đèn : 280 Watts Cường độ sáng : 4100 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 2500 giờ Loại ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Acer P5207B chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Acer P5207B chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Acer Công suất bóng đèn : 245 Watts Độ sáng : 4000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 4000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Acer PD726 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Acer PD726 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Acer Công suất bóng đèn : 210 Watts Độ sáng : 3700 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Acer P1223 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Acer P1223 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Acer Công suất bóng đèn : 200 Watts Độ sáng : 3200 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 6000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki XT5 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki XT5 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Eiki Công suất bóng đèn : 330 Watts Độ sáng : 15000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 2500 giờ Loại bóng ...
 Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki UXT3 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki UXT3 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Eiki Công suất bóng đèn : 200 Watts Độ sáng : 3000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki LC-X7 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki LC-X7 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Eiki Công suất bóng đèn : 330 Watts Độ sáng : 9000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 2500 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn máy chiếu Eiki LC-WXL200 chính hãng

Bóng Đèn máy chiếu Eiki LC-WXL200 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Eiki Công suất bóng đèn : 225 Watts Độ sáng : 3000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 2500 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki LC-WSP3000 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Eiki LC-WSP3000 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Eiki Công suất bóng đèn : 245 Watts Độ sáng : 3000 ANSI Lumes Tuổi thọ bóng đèn : 5000 giờ Loại bóng ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic ET-LAV100 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic ET-LAV100 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Panasonic Công suất bóng đèn : 200 Watts Mã bóng đèn : ET-LAX100 Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng : UHM Điện áp ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic ET-LAD57 chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic ET-LAD57 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Tên thương hiệu: Panasonic Công suất bóng đèn : 315 Watts Mã bóng đèn : ET-LAD57 Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ Loại bóng : NSHA Điện áp ...