google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Linh kiện máy chiếu

Bóng Đèn Máy Chiếu Mitsubishi VLT-SE1LP chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Mitsubishi VLT-SE1LP chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 tháng. DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Mitsubishi VLT-XD400LP/VLT-HC900LP chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Mitsubishi VLT-XD400LP/VLT-HC900LP chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 tháng. DAI PHAT CARE – Bệnh Viện ...
Bóng Đèn Máy Chiếu Mitsubishi VLT-XD350LP chính hãng

Bóng Đèn Máy Chiếu Mitsubishi VLT-XD350LP chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 tháng. DAI PHAT CARE – Bệnh Viện ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-085 Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 4500h - 5000h DAI PHAT CARE ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6243 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6243 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6243 Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-078 Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 3500h - 5000h DAI PHAT CARE ...
Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD5153 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD5153 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5153 Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-092 Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 4000h - 4500h DAI PHAT CARE ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-078 Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 4000h - 4500h DAI PHAT CARE ...
Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD5253 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD5253 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5253 Mã bóng đèn: Viewsonic  Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 3500h - 4000h DAI PHAT CARE – ...
Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD6235 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD6235 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6235 Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-078 Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 3500h DAI PHAT CARE – Bệnh ...
Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD6345W chính hãng

Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD6345W chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-085 Công suất bóng đèn: 190W Tuổi thọ bóng đèn: 3500h DAI PHAT CARE – Bệnh ...
Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD7820HD chính hãng

Bóng đèn máy chiếu ViewsonicPJD7820HD chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7820HD Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-079 Công suất bóng đèn: 210W Tuổi thọ bóng đèn: 4000h DAI PHAT CARE – Bệnh ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5233 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5233 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5233 Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-050 Công suất bóng đèn: 180W Tuổi thọ bóng đèn: 3500h - 4000h DAI PHAT CARE ...