google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Linh kiện máy chiếu

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6230 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6230 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6230 Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-036 Công suất bóng đèn: 200W Tuổi thọ bóng đèn: 3000h DAI PHAT CARE – Bệnh ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL Mã bóng đèn: Viewsonic RLC-079 Công suất bóng đèn: 210W Tuổi thọ bóng đèn: 3500h - 4000h [Chưa bao gồm ...
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi LVP-X70BU chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi LVP-X70BU chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD650U chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD650U chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX51U chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX51U chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   Thông số bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX51U Tên thương hiệu : Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi Mã bóng đèn : XD510LP Dùng cho máy chiếu Mitsubishi : EX51U Độ sáng máy : 2.600 Ansi ...
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD420U chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD420U chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL… Thông số bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD420U Tên thương hiệu : Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi Mã bóng đèn : XD430LP Dùng cho máy chiếu Mitsubishi : XD420U Độ sáng máy  : 2.100 Ansi ...
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3800 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3800 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7223 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7223 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5352 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5352 chính hãng

  DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX111 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX111 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX230 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX230 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 chính hãng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 chính hãng

DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu - NHÀ  PHÂN PHỐI LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG: MAIN CHÍNH, MAIN NGUỒN, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU, LCD,  CHIP DMD,  COLOR WHEEL…   DAI PHAT CARE – Bệnh Viện Máy Chiếu chuyên phối Chip DMD Máy Chiếu Chính Hãng. Bảo hành Chính Hãng 03 ...