google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Màn hình tương tác NovoTouch

Màn hình tương tác NovoTouch

Màn hình hiển thiện Viviteck NovoDisplay

Màn hình hiển thiện Viviteck NovoDisplay

Giá: Liên hệ
Được thiết kế cho các phòng , NovoDisplay rất cần thiết để chuyển đổi các cuộc họp nhóm thông thường thành ...
Màn hình tương tác Viviteck NovoTouch

Màn hình tương tác Viviteck NovoTouch

Giá: Liên hệ
Màn hình tương tác Viviteck NovoTouch là Màn hình cảm ứng lên đến 20 điểm chạm cùng với độ phân giải ...