• Quảng cáo
  Quảng cáo
  Đang online 4
  Hôm nay 29
  Visits 292579
 • Loa sân khấu Hylex

  Loa hội trường WDA-2158R

  Loa hội trường WDA-2158R
  HYLEX được thành lập vào năm 1981. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  LOA sân khấu PAS-2158

  LOA sân khấu PAS-2158
  Khi cơ quan bạn có một hội trường lớn cần đến một hệ thống loa công suất lớn, khi công ty bạn cần tổ chức một cuộc biểu diễn hoành tráng ngoài trời mà chưa có phần âm thanh, hay đơn giản hơn là khi bạn cần phát biểu hay giảng dạy tại một phòng học cỡ lớn mà giọng nói của bạn không thể đáp ứng được cho hàng nghìn người nghe… Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống loa hội sân khấu.

  LOA sân khấu PPB-2100

  LOA sân khấu PPB-2100
  Khi cơ quan bạn có một hội trường lớn cần đến một hệ thống loa công suất lớn, khi công ty bạn cần tổ chức một cuộc biểu diễn hoành tráng ngoài trời mà chưa có phần âm thanh, hay đơn giản hơn là khi bạn cần phát biểu hay giảng dạy tại một phòng học cỡ lớn mà giọng nói của bạn không thể đáp ứng được cho hàng nghìn người nghe… Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống loa hội sân khấu.

  LOA sân khấu PPB-2150

  LOA sân khấu PPB-2150
  Khi cơ quan bạn có một hội trường lớn cần đến một hệ thống loa công suất lớn, khi công ty bạn cần tổ chức một cuộc biểu diễn hoành tráng ngoài trời mà chưa có phần âm thanh, hay đơn giản hơn là khi bạn cần phát biểu hay giảng dạy tại một phòng học cỡ lớn mà giọng nói của bạn không thể đáp ứng được cho hàng nghìn người nghe… Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống loa hội sân khấu.

  Loa hội trường WDA-2158

  Loa hội trường WDA-2158
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  LOA sân khấu PPB-3150

  LOA sân khấu PPB-3150
  Khi cơ quan bạn có một hội trường lớn cần đến một hệ thống loa công suất lớn, khi công ty bạn cần tổ chức một cuộc biểu diễn hoành tráng ngoài trời mà chưa có phần âm thanh, hay đơn giản hơn là khi bạn cần phát biểu hay giảng dạy tại một phòng học cỡ lớn mà giọng nói của bạn không thể đáp ứng được cho hàng nghìn người nghe… Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống loa hội sân khấu.

  LOA sân khấu PPB-2120

  LOA sân khấu PPB-2120
  Khi cơ quan bạn có một hội trường lớn cần đến một hệ thống loa công suất lớn, khi công ty bạn cần tổ chức một cuộc biểu diễn hoành tráng ngoài trời mà chưa có phần âm thanh, hay đơn giản hơn là khi bạn cần phát biểu hay giảng dạy tại một phòng học cỡ lớn mà giọng nói của bạn không thể đáp ứng được cho hàng nghìn người nghe… Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống loa hội sân khấu.

  LOA sân khấu PPA-1201

  LOA sân khấu PPA-1201
  Khi cơ quan bạn có một hội trường lớn cần đến một hệ thống loa công suất lớn, khi công ty bạn cần tổ chức một cuộc biểu diễn hoành tráng ngoài trời mà chưa có phần âm thanh, hay đơn giản hơn là khi bạn cần phát biểu hay giảng dạy tại một phòng học cỡ lớn mà giọng nói của bạn không thể đáp ứng được cho hàng nghìn người nghe… Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống loa hội sân khấu.

  Loa hội trường WDA-2158UTR

  Loa hội trường WDA-2158UTR
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.