• Quảng cáo
  Quảng cáo
  Đang online 2
  Hôm nay 129
  Visits 292535
 • Âm thanh chuyên dụng cho giáo dục

  Thiết bị âm thanh di động PA-821CD 2CH

  Thiết bị âm thanh di động PA-821CD 2CH
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  Thiết bị âm thanh di động không dây PA-H35W

  Thiết bị âm thanh di động không dây PA-H35W
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  Thiết bị âm thanh di động không dây PA-1811CD3SU 1CH

  Thiết bị âm thanh di động không dây PA-1811CD3SU 1CH
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  Thiết bị âm thanh di động không dây PA-811CD 1CH

  Thiết bị âm thanh di động không dây PA-811CD 1CH
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  Thiết bị thu phát âm thanh US-616t/DPL

  Thiết bị thu phát âm thanh US-616t/DPL
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  Âm thanh cho trợ giảng HYLEX PA-6080

  Âm thanh cho trợ giảng HYLEX PA-6080
  Âm thanh cho trợ giảng HYLEX PA-6080 cho phòng học 150 người

  Thiết bị khuếch đại âm thanh WDA-30

  Thiết bị khuếch đại âm thanh WDA-30
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.

  Thiết bị âm thanh di động PA-9211CD 2CH

  Thiết bị âm thanh di động PA-9211CD 2CH
  HYLEX được thành lập vào năm 1981, là một nhà sản xuất của bộ khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp & không dây. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng dưới thời Tổng thống và 20 năm kinh nghiệm quản lý của Tổng Giám đốc. Chúng tôi sản xuất chất lượng về công hệ thống khuếch đại cao nhất, hệ thống khuếch đại Karaoke, Hệ thống âm thanh di động không dây UHF.