Chính sách và quy định chung

Kính chào Quý khách hàng!

Lưu ý:

Các chính sách và quy định chung áp dụng trên website này và web thành viên áp dụng từ ngày 01/01/2010, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các chính sách bán hàng đảm bảo phù hợp với Pháp luật của nhà nước, người tiêu dùng, phù hợp hoạt động Kinh Doanh. Do vậy, rất mong Quý khách thường xuyên theo dõi đến các chính sách của chúng tôi.