CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2023”

Nhằm khuyến khích và thúc đẩy cán bộ đoàn viên trong doanh nghiệp hăng hái làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thực hiện tốt quy định, nội quy Công ty, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2023 cũng như xây dựng “môi trường làm việc hạnh phúc”, Ban công đoàn Công ty Đại Phát phát động Phong trào thi đua “Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2023”.

Nội dung Phong trào thi đua “Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2023” như sau:

  • Các cán bộ đoàn viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của Công ty, góp phần tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, làm việc đúng quy trình để tạo nên hiệu quả công việc tốt nhất.
  • Các đoàn viên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
  • Nhiệt tình, hăng hái, tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Công ty và Ban công đoàn tổ chức.

Nhằm ghi nhận cũng như khích lệ đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong mỗi quý, Ban công đoàn có một giải thưởng dành cho đoàn viên công đoàn xuất sắc nhất trong quý đó như sau:

*. Hình thức bình xét: Mỗi quý thực hiện bình xét 01 đoàn viên tiêu biểu để biểu dương khen thưởng.

*. Tiêu chí xét duyệt:

– Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ được phân công đạt năng suất và hiệu quả công việc. (Không xẩy ra sai xót trong công việc, không để tồn đọng công việc làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty).

– Gương mẫu thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy định của Công ty; tương thân tương ái; hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm cao với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Hăng hái, tiên phong trong các phong trào thi đua của Công ty và Ban công đoàn.

– Được tập thể Ban công đoàn bình chọn.

*. Quy trình xét duyệt:  

            Bước 1 : Trưởng bộ phận (Trưởng chi nhánh) đề xuất 01 đoàn viên xuất sắc của đơn vị. Thời gian gửi đề xuất : Chậm nhất ngày 25 của tháng cuối của quý

            Ghi chú : Sau ngày 25 của tháng cuối của quý đó, BCĐ sẽ không nhận bất kỳ danh sách đề xuất nào.

            Bước 2 : Ban công đoàn thực hiện bình xét trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được danh sách đề xuất và thông báo đến toàn thể đoàn viên.

            Bước 3 : Trao thưởng và vinh danh đoàn viên xuất sắc vào ngày tổ chức sinh nhật trong tháng đó.

Ban công đoàn rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của tất cả đoàn viên 3 miền Bắc – Trung – Nam trong chương trình này. Ban công đoàn hy vọng mỗi đoàn viên sẽ phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công việc và tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp để góp phần vào thành công chung của Công ty.

Chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

1900 2281
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon