Thiết bị kết nối không dây Viviteck NovoConnect

Liên hệ

NovoConnect tăng năng suất và giao tiếp nhóm mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Các thiết bị bổ trợ NovoConnect được thiết kế cho người dùng muốn mở rộng thiết bị AV hiện có của họ và tham gia vào thời đại mới của Cộng tác không dây.

1900 2281
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon