Newline display management plus | Giải pháp quản lý màn hình từ xa

Newline display management plus là giải pháp quản lý tập trung các màn hình tương tác Newline của bạn từ xa, gửi thông báo hàng loạt, thao tác đơn giản và chỉ cần thực hiện từ bàn làm việc.

Quản lý cài đặt thiết bị

Gửi cảnh báo

Hỗ trợ và bảo trì từ xa

Kết nối với màn hình qua internet

Quản lý cập nhật và cài đặt phần mềm từ xa

Chuyển đổi đầu vào từ xa (HDMI, VGA, PC hay OPS)

Điều khiển từ xa 1:1

Hỗ trợ người dùng và điều khiển máy khách từ xa, ttất cả đều được thực hiện một cách dễ dàng thông qua bảng điều khiển trên trình duyệt web của bạn.

Kiểm soát nhiều thiết bị

Kết nối với nhiều thiết bị, dễ dàng quản lý tất cả các màn hình được chọn mọi lúc, mọi nơi.

Quản lý ứng dụng

Quản lý tập trung các ứng dụng, cho phép liệt kê, cài đặt, gỡ, bật, tắt, dừng và chạy ứng dụng.

Quản lý cập nhật chương trình qua OTA (Over-the-Air)

Tối ưu hóa cài đặt phần mềm, tạo các gói phân phối và đẩy các bản cập nhật ứng dụng qua OTA.

Tin nhắn và cảnh báo

Gửi tin nhắn, phát thông tin cảnh báo trên màn hình hiển thị. Gửi thông báo quan trọng đến một hoặc nhiều thiết bị đã chọn ngay lập tức.

Quản lý chính sách dành cho thiết bị

Bạn có thể áp đặt các chính sách khác nhau cho thiết bị – chẳng hạn như hạn chế sử dụng mạng Internet hay đặt danh sách ứng dụng, chức năng được phép chạy hoặc bị chặn tùy vào mục đích của bạn.

Điều khiển từ xa 1:1

Hỗ trợ người dùng và điều khiển máy khách từ xa, ttất cả đều được thực hiện một cách dễ dàng thông qua bảng điều khiển trên trình duyệt web của bạn.

Kiểm soát nhiều thiết bị

Kết nối với nhiều thiết bị, dễ dàng quản lý tất cả các màn hình được chọn mọi lúc, mọi nơi.

Quản lý ứng dụng

Quản lý tập trung các ứng dụng, cho phép liệt kê, cài đặt, gỡ, bật, tắt, dừng và chạy ứng dụng.

Quản lý cập nhật chương trình qua OTA (Over-the-Air)

Tối ưu hóa cài đặt phần mềm, tạo các gói phân phối và đẩy các bản cập nhật ứng dụng qua OTA.

Tin nhắn và cảnh báo

Gửi tin nhắn, phát thông tin cảnh báo trên màn hình hiển thị. Gửi thông báo quan trọng đến một hoặc nhiều thiết bị đã chọn ngay lập tức.

Quản lý chính sách dành cho thiết bị

Bạn có thể áp đặt các chính sách khác nhau cho thiết bị – chẳng hạn như hạn chế sử dụng mạng Internet hay đặt danh sách ứng dụng, chức năng được phép chạy hoặc bị chặn tùy vào mục đích của bạn.

Phần mềm chuyên dụng được tích hợp sẵn trên màn hình tương tác thông minh Newline, và hỗ trợ điều khiển trên trình duyệt. Click vào nút Download dưới đây để sử dụng phần mềm trện thiết bị của bạn.

Newline Broadcast được tích hợp trên Newline MIRA – dòng màn hình tương tác thông minh mới nhất của Newline cùng nhiều công nghệ hiện đại khác, hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp và giáo dục. Xem thêm về sự kiện ra mắt Newline MIRA tại đây.

Bài viết gợi ý:

Ra mắt sản phẩm | Màn hình tương tác thông minh Newline Mira

Màn hình tương tác thông minh là gì | Giải pháp cho giáo dục 4.0

Thương hiệu Newline với dòng sản phẩm màn hình tương tác thông minh

Giải pháp lớp học thông minh – Mô hình ứng dụng tối đa công nghệ trong Giáo dục

 
1900 2281
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon