Máy chiếu giáo dục Vivitek

Máy chiếu giáo dục Vivitek  được thiết kế để sử dụng trong các phòng trưng bày, viện bảo tàng, các phòng họp hay các lớp học có không gian hạn chế. Máy có khả năng chiếu ra màn hình 100'' từ khoảng cách siêu gần với chất lượng hình ảnh sắc nét có độ phân giải Full HD.

Vivitek DH765Z-UST

Vivitek DH765Z-UST

Giá: Liên hệ
Vivitek DH765Z-UST là máy chiếu sử dụng cộng nghệ Laser có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng 4000 ...
Vivitek DW763Z-UST

Vivitek DW763Z-UST

Giá: Liên hệ
Vivitek DW763Z-UST là máy chiếu sử dụng cộng nghệ Laser có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng 4000 ...
Vivitek DH758UST

Vivitek DH758UST

Giá: Liên hệ
Vivitek DH758UST là máy chiếu có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng 3500 ANSI Lumens, độ phân giải ...
Vivitek DH759USTi

Vivitek DH759USTi

Giá: Liên hệ
Vivitek DH759USTi là máy chiếu tích hợp tính năng tương tác có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng ...
Vivitek D756USTi

Vivitek D756USTi

Giá: Liên hệ
Vivitek D756USTi là máy chiếu tích hợp tính năng tương tác có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng ...
Vivitek D757WT

Vivitek D757WT

Giá: Liên hệ
Vivitek D757WT là máy chiếu có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng 3300 ANSI Lumens, độ phân giải ...
Vivitek DH559ST

Vivitek DH559ST

Giá: Liên hệ
Vivitek DH5592ST là máy chiếu có ống kính gần, máy có cường độ sáng 3000 ANSI Lumens, độ phân giải Full ...
Vivitek DW882ST

Vivitek DW882ST

Giá: Liên hệ
Vivitek DW882ST là máy chiếu có ống kính gần, máy có cường độ sáng 3600 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA ...
Vivitek DX881ST

Vivitek DX881ST

Giá: Liên hệ
Vivitek DX881ST là máy chiếu có ống kính gần, máy có cường độ sáng 3300 ANSI Lumens, độ phân giải XGA ...
Vivitek DW282ST

Vivitek DW282ST

Giá: Liên hệ
Vivitek DW282ST là máy chiếu có ống kính gần, máy có cường độ sáng 3000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA ...
Vivitek DX281ST

Vivitek DX281ST

Giá: Liên hệ
Vivitek DX281ST là máy chiếu có ống kính gần, máy có cường độ sáng 3000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA ...
Vivitek DX563ST

Vivitek DX563ST

Giá: Liên hệ
Vivitek DX563ST là máy chiếu có ống kính gần, máy có cường độ sáng 3000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA ...