google-site-verification: google1b40256b60500a86.html

Máy chiếu Laser Vivitek

Máy chiếu Laser Vivitek là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng cao, độ phân giải Full HD và có tuổi thọ nguồn sáng lên tới 20.000 giờ. Máy được sử dụng trong các không gian trình chiếu lớn như trung tâm thương mại, hội trường, giảng đường hoặc các sân khấu...

Vivitek DW4650Z

Vivitek DW4650Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DW4650Z sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 5.500 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA, tỷ ...
Vivitek DU4671Z

Vivitek DU4671Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU4671Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 5.500 ...
Vivitek DH4661Z

Vivitek DH4661Z

Giá: Liên hệ
Máy chiếu Vivitek DH4661Z sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 5.000 ANSI Lumens, độ phân giải ...
Vivitek DU9800Z

Vivitek DU9800Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU9800Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 18.000 ...
Vivitek DU8193Z

Vivitek DU8193Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU8193Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 12.000 ...
Vivitek DU8190Z

Vivitek DU8190Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU8190Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 10.000 ...
Vivitek DU8090Z

Vivitek DU8090Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU8090Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 8000 ...
Vivitek DU7195Z

Vivitek DU7195Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU7195Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 8000 ...
Vivitek DU709ZZAA

Vivitek DU709ZZAA

Giá: Liên hệ
Vivitek DU709ZZAA là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 7000 ...
Vivitek DU7090Z

Vivitek DU7090Z

Giá: Liên hệ
Vivitek DU7090Z là dòng máy chiếu cấu hình lớn, sử dụng công nghệ Laser Phosphor. Máy có cường độ sáng 6000 ...
Vivitek DH765Z-UST

Vivitek DH765Z-UST

Giá: Liên hệ
Vivitek DH765Z-UST là máy chiếu sử dụng cộng nghệ Laser có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng 4000 ...
Vivitek DW763Z-UST

Vivitek DW763Z-UST

Giá: Liên hệ
Vivitek DW763Z-UST là máy chiếu sử dụng cộng nghệ Laser có ống kính siêu gần, máy có cường độ sáng 4000 ...